My Boshi

Häkelnadel MyBoshi Stärke 2,5mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 2,5mm

EUR 4,80

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 3,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 3,0mm

EUR 4,80

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 3,5mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 3,5mm

EUR 4,80

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 4,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 4,0mm

EUR 5,20

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 4,5mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 4,5mm

EUR 5,20

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 5,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 5,0mm

EUR 5,20

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 5,5mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 5,5mm

EUR 5,20

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 6,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 6,0mm

EUR 5,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 7,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 7,0mm

EUR 5,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 8,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 8,0mm

EUR 5,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 9,0mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 9,0mm

EUR 6,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Häkelnadel MyBoshi Stärke 100mm

Häkelnadel MyBoshi Stärke 100mm

EUR 7,20

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Alpaca MyBoshi 50g

Alpaca MyBoshi 50g

EUR 6,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

My Boshi Samt 100g

My Boshi Samt 100g

EUR 6,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

My Boshi 50-50

My Boshi 50-50

EUR 7,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

My Boshi N°1 50g

My Boshi N°1 50g

EUR 5,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

myboshi Strickring

myboshi Strickring

EUR 14,80

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Füllwatte 150g

Füllwatte 150g

EUR 4,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten